One Day, You Will Reach the Sea (2021)

กว่าทศวรรษผ่านไปแล้วตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น และยังมีผู้สูญหายอีกราว 2,500 ราย สำหรับคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อาจเป็นเรื่องยากที่จะก้าวต่อไป เมื่อผู้หญิงที่ไม่สามารถยอมรับการตายของเพื่อนสนิทของเธอได้ จ้องมองมาที่เธอขณะที่เธอพยายามก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง One Day, You Will Reach the Sea (2021) ภาพยนตร์ญี่ปุ่นแนวดราม่า ที่นำแสดงโดย: Yosuke Sugino, Mayu Tsuruta, Tomoko Nakajima, Minami Hamabe, Yukino Kishii

อ่านต่อ