Hilma (2022)

ภาพยนตร์ Hilma (2022) กำกับโดย: Lasse Hallström และนำแสดงโดย: Vytautas Kaniusonis, Arman Fanni, Adam Lundgren, Leonardas Pobedonoscevas, Karolis Kasperavicius, Lily Cole สำรวจชีวิตลึกลับของ Hilma af Klint ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินนามธรรมคนแรกของโลกตะวันตก

อ่านต่อ